Người đàn ông chậm rãi đi xuống con đường rừng, cái bóng của ông ở bên trái xuất hiện để chơi một trò chơi với anh ta. Dường như mỗi bước đi, cái bóng của mình lùi lại. Đột nhiên rơi vào anh ta. Ông quay lại và nhìn số quần áo quảng châu xuống một […]