Viên Ti Bạc  nói:

– Dạ dạ! Đức vua  tồi bại ưa thu dụng gian thần và thái giám tồi bại.

Nhà Vua lắc đầu đáp:

–  Bên mình hảo Đức vua  cũng có gian nên mua máy chạy bộ hãng nào thần và thái giám tồi bại. Nhưng Đức vua  minh mẫn thì có bị che mắt trong lúc nhất thời, sau sẽ khám phá ra những điều thâm hiểm giảo Quyệt của bọn gian thần.

Viên Ti Bạc  lại dạ luôn mấy tiếng nhưng trống ngực hắn  đánh hơn trống làng.

Vua Thiên Hân  bỗng hỏi sang chuyện khác:

– Tên gian phu của máy tập chạy bộ đa năng con tiện nhân Mai Đôn Hậu  danh tự là gì?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Người ta kêu hắn bằng Hàn đứng đầu , còn tên thật thì nô tài cũng không rõ.

Nhà Vua hỏi:

mua máy tập chạy bộ điện

– Hắn mập ú và tròn ủng mà sao lại kêu là bằng Hàn đứng đầu?

Viên Ti Bạc  đáp:

– Nô tài nghe nói nguyên trước kia hắn rất thích máy chạy bộ điện đài loan gầy nhưng sau hắn uống độc của Hàn Mạnh giáo chủ nên thân hình co lại biến thành vừa lùn lại còn vừa béo .

Nhà Vua hỏi:

– Sao ngươi biết hắn cùng Mai Đôn Hậu  ẩn trong kiệu của phi vua và máy chạy bộ điện uy tín uy hiếp Mẫu hậu vua  đưa bọn chúng ra khỏi Hoàng cung?

Viên Ti Bạc  trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bụng bảo dạ:

Mọi gia đình đều có máy tập chạy bộ điện

– Trước Đức vua  đã bảo ta sai người đánh chết phản vua , giải cứu Mẫu hậu vua , lập nên công lớn. Bây giờ ngày lại nói hai người đó ẩn trong kiệu Phi vua  và hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện uy hiếp Mẫu hậu vua  đưa ra khòi cung, thì dường như ngày chưa biết việc ba người nhà họ Quý  đến đây hành thích. Đức vua  không biết là may. Ngài mà biết ra tất mở cuộc điều tra và mình không khỏi bị lien quan. Bây giờ bọn Quý  gia chạy thoát được cũng hay, bị bắt sống cũng thế, hay bị địa điểm bán máy chạy bộ người đánh chết rồi cũng vậy vì sao lại giấu vụ này cơ chứ và nó đâu có khó nói như vậy đâu .

Nhà Vua thấy hắn  ngần ngừ không đáp liền giục:

– Sao? Ngươi có điều chi không nói ra được?

Viên Ti Bạc  vội đáp:

– Nô tài rất lấy làm kỳ là tại sao mấy tên phản tặc kia máy tập chạy bộ giảm cân  lại ngồi trong kiệu của Thái phị  rồi vụ  này nô tài nghĩ đền bể óc cũng không ra, muốn xin Đức vua  khai thông.

Vua Thiên Hân  nói:

– Ta hỏi ngươi trước sao ngươi biết phi của ta không ở trong kiệu đó để phòng tránh chẳng may lỡ như nàng ấy ở trong thì sao .