Đáng lẽ ông sẽ không làm điều gì giống thế này chum đựng rượu bát tràng nhưng có vẻ lòng thương người trong lòng ông chợt nhận ra điều gì đó .

Lúc đó, người cầm hoàn trượng liên tiếp dùng chum sành bát tràng những đòn hiểm ác đánh ra bắt buộc Người phụ nữ  phải tránh né không ngừng. Đôi khi tránh né không kịp, vũ khí ngắn của nữ nhân  ta phải gạt trượng qua bên. Vũ khí ngắn vừa gạt xong trượng thì vũ khí chum đựng rượu bát tràng dài lại phải chống đỡ mũi trường vũ khí đâm tới.

Thường Phiến Thiên  thầm khen ngợi bản lĩnh  chum ngâm rượu tuyệt diệu của Người phụ nữ . Đứng trước cường địch đông đảo, người nào người nấy đều là những cao thủ có hạng trên giang hồ mà nữ nhân  vẫn không nao núng chút nào, dù phải đối mấy . Đó là Người phụ nữ chum ngâm rượu  http://gomhailong.vn/chum-sanh-ngam-ruou đã bị thương, sức lực có phần suy giảm đi ít nhiều.

Đứng trước sứ bát tràng vô cùng háo hức

Vũ khí  của Người phụ nữ  vừa chạm mạnh vào chum sành bát tràng trường vũ khí của đối thủ thì ánh lửa lóe lên cái. Chỉ thấy mấy tiếng rơi vũ khí  đã rơi gọn xuống dưới đất.

Không bỏ lỡ cơ hội tốt, người sử vũ khí quát lên tiếng đâm tới thế vô cùng hiểm ác. Người phụ nữ  thấy vậy nhảy vọt sang phía bên mặt, tránh khỏi chum sành bát tràng được ngọn kiếm. Ngay lúc đó, người sử dụng thanh quỷ đầu vũ khí lại bổ xuống đầu Người phụ nữ  cái, chân thì bước lên gần phía chum sành ngâm rượu bát tràng cửa phòng, toan xông vào.

Đứng trước sứ bát tràng vô cùng háo hức

Nhưng Người phụ nữ  hình giống không còn quan tâm chi gốm mỹ nghệ  đến việc sống chết nữa. Nữ nhân  cúi xuống, vừa tránh được ngọn quỷ đầu đao, vừa nhặt vũ khí  dài của mình lên, múa cả mấy vũ khí  chém nhầu, quyết ngăn lại không cho hắn gốm mỹ nghệ bước vào trong phòng.

Tên sử dụng quỷ đầu vũ khí tưởng mấy người đồng bọn dư sức yểm trợ sứ bát tràng được cho hắn cản Người phụ nữ  lại nên tâm mở cửa phòng bước vào. Chưa kịp mở cửa, hắn chợt nghe mấy tiếng đàng sau lưng. Cả kinh, hắn vội lách mình né tránh, sứ bát tràng xem tại đây nhưng đã quá trễ!

Mấy tiếng trên ót rồi trên lưng hắn đã lãnh trọn làng gốm bát tràng mấy mũi phi đao. Rất may cho hắn là nhờ Người phụ nữ  bị thương nên tay sứ bát tràng có phần yếu sức, vì vậy cả mấy mũi phi vũ khí cắm không sâu lắm nên hắn vẫn còn giữ được tính mạng. Tuy không đến nỗi tuyệt mệnh, nhưng mấy vết thương cũng hành hắn đau đớn làng gốm bát tràng khôn tả. Hắn kêu la ới, cầu cứu với đồng bọn:

– Mau lùi lại! Rút giùm tôi mấy ngọn phi vũ khí ra không thì gốm mỹ nghệ tôi chết mất!