Căn hộ Gold Tower lấy 0.68% nhân với Chi phí xây dựng hay nhân với Tổng mức vậy?
Căn hộ Gold Tower còn thắc mắc này nữa, mong các bác chỉ giáo thêm. Để tra các hệ số tỉ lệ trong Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Chi phí lập dự án, chi phí thiết kế…) và Chi phí khác (Lệ phí thẩm định dự án, chi phí kiểm toán…) thì dùng Chi phí xây dụng trước thuế để tra rồi nội suy phải không các bác.
Có người nói tra hệ số tỉ lệ của các khoản mục chi phí khác thì dùng Tổng mức để tra, vậy có đúng không?

Trong dự toán thiết kế : chi phí bảo hiểm công trình /gói thầu bằng Giá trị công trình/ gói thầu nhân 6,8 % (VAT là 10%).
Khi xây dựng công trình, Chủ đầu tư mua bảo hiểm CT, chi phí mua bảo hiểm = Giá trị công trình/ gói thầu nhân 6,5 %.

Các bác cho Căn hộ Gold Tower hỏi nếu một gói thầu tư vấn (Thiết kế cơ sở) do 2 nhà thầu cùng lập (1 nhà thầu về xây lắp, một nhà thầu về công nghệ), theo các bác trường hợp này có được không?
Tiện Căn hộ Gold Tower xin được hỏi nếu một dự án triển khai rồi (đã được cấp phép xây dựng), nếu muốn mở rộng (coi như một dự án độc lập) thêm thì dự án thêm đó có cần giấy phép xây dựng không? Nếu trong trường hợp không có giấy phép xây dựng thì có thể có loại văn bản nào thay thế được không? Nội dung giấy phép xây dựng theo Điều 64, Luật xây dựng.
Nếu việc mở rộng dự án của bạn làm thay đổi nội dung trong giấy phép XD đã được cấp thì bạn phải xin phép XD lại. Để đảm bảo bài viết đúng vị trí, mình chuyển câu hỏi này của bạn về mục “xin phép xây dựng” cùng với câu trả lời của mình ở địa chỉ đây.