Trung Quốc có câu: Người tính không bằng trời tính.

Một nhà kinh doanh thành công nhất định đã được nếm trải cảm giác hạnh phúc của người được trời trợ giúp. Trong những lúc như thê bạn không thể nói ra bạn cảm động và vui sướng đến nhường nào. Tất cả mọi kế hoạch, mưu lược, tính toán đều tỏ ra thừa. Những thời khắc huyền diệu ây sẽ khiến bạn cảm nhận rõ hơn mối liên kết chặt chẽ giữa con người và trời đất, bạn sẽ cảm thây sức sáng tạo lại tràn trề trong cơ thể bạn.

Khi đàm luận việc làm ăn, chúng ta thường bàn về các vấn đề cụ thể như: đàm phán, ký kết hợp đồng, tuyên truyền, tiêu thụ…, đương nhiên đây là những vấn đề cụ thể mà một thương nhân phải đối mặt. Nhưng xử lý những công việc ấy chỉ cần đến một loậi kỹ năng, hầu như bất cứ người nào cũng có thể học tập để nắm bắt được bởi vì đó chỉ là sự tích luỹ của kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ có nhứng thứ đó thì bạn sẽ không thể trở thành một thương nhân thành công, một giám đốc xuất sắc được; chỉ có phát huy được những tài năng thần thánh ẩn giấu trong bạn để hoàn thành xuất sắc công việc mới có thể khiến bạn đạt được thành công.

Trang chủ:  http://thamtubaoan.com 

thám tử