Trang chủ:  http://thamtubaoan.com 

“Năng lực” chính là xuất phát từ bên trong,  thám tử chứ không phải đến từ bên ngoài.

Trên thê gian này mỗi một nghề nghiệp; một loại hình kiếm sống đều có chỗ cần phải đổi mới, người có năng lực sáng tạo vĩnh viên không sợ không có người tiếp nhận, không sợ không có đất dụng. Những người này ở đâu cũng cần, đến đâu cũng được hoan nghênh. Trong xã hội  thám tử nhu cầu cần những người chỉ biết bắt chước thì lại không nhiều. Không nên cho rằng chủ trương, ý kiến của bạn không có sự trợ giúp của nhửng cái đá có trước, hoặc tuổi của bạn còn trẻ; hiểu biết không nhiều vì vậy mà không được mọi người tôn trọng. Phàm là những người cống hiến cho thê giói những cái mới mẻ, những cái giá trị. Phàm là những người dám nghĩ tư tưởng của anh ta gây dựng nên chủ trương phương pháp của riêng anh ta rất dễ được mọi người biết đến.

Việc mà một người thanh niên thông minh nên làm là trong công việc phải cô gắng thể hiện tính sáng tạo đích thực. Mọi cóng việc trong tay mình làm đều thể hiện lên phẩm chất và tính cách của mình làm cái mác cực kỳ tốt đẹp cho bạn. Giả sử bạn có thể làm được như vậy chính là bạn đang chuẩn bị “vốn” cho những thành tựu của sự nghiệp.