Ông chủ đầu tiên của tôi đã cho tôi lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản. Khi đó, tức là vào năm 1973, tôi tròn 26 tuổi. Ông nói với tôi rằng, với những người kinh doanh, thành công trong kinh doanh bất động sản tại dự án b32 đai mỗ: https://chungcub32daimo.net/, thể hiện […]